Projekt pro rodiče předškolních dětí

Ječmínkova cesta je cesta k přírodě, cesta k lepšímu zdraví dětí, cesta vytvářející dobrý základ pro šťastný život.

Záměr projektu

Položit základy zdravého života kvalitní výživou.

Cíl projektu

Vybudovat návyk pití šťávy z mladého ječmene už v dětství.

Dosah projektu

Změnit zdravotní budoucnost nové generace.


Pro koho je projekt určen?

Může se zapojit každý rodič, mladá rodina, pokud má zájem. Není podmínkou, aby Vaše dítě chodilo do školky. Nejsou žádné vstupní poplatky, rodiče si hradí pouze mladý ječmen. Tolerujeme naprosto svobodnou vůli rodičů. Našim úkolem je jen umožnit, aby se dostaly informace mezi zájemce.

Celý projekt by měl pomoct rodině, školce, ale i společnosti.

Žijeme na krásné planetě, pokud chceme, aby se zlepšoval život na této planetě, je potřeba pro to něco dělat. Nejlépe, když začneme od sebe.

Lidé jsou nemocní, jaký příběh napíše každý z nás?

"Když se dva prvky setkají takovým způsobem,
že velikost toho,
čeho mohou dosáhnout společně,
mnohonásobně přesahuje součet toho,
čeho by dosáhly každý zvlášť,
vzniká synergie." ...

Richard Bach, Iluze