Projekt pro rodiče předškolních dětí

Ječmínkova cesta je cesta k přírodě, cesta k lepšímu zdraví dětí, cesta vytvářející dobrý základ pro šťastný život.

Jedná se o výchovu dětí k větší citlivosti k přírodě a jejím darům, také k přirozenější stravě, ke schopnosti rozeznat, co je dobré a správné pro ně samotné. Ale také k tomu, být soucitnější k druhým, umět druhým naslouchat, pomáhat druhým. Jemný čistý nápoj z přírody pročišťuje chuťové buňky a vnáší i své jemné vibrace, zjemňuje a zcitlivuje, pomáhá povznést se nad konfikty, jít mírumilovnější cestou... Chlorofyl jako transformované sluneční světlo vnáší do našich těl i jeho energii, v níž je vitalita, schopnost adaptace na zátěžové situace a schopnost zvládat stres.


Záměr projektu

Položit základy zdravého života kvalitní výživou.

Cíl projektu

Vybudovat návyk pití šťávy z mladého ječmene už v dětství.

Dosah projektu

Změnit zdravotní budoucnost nové generace.


Chceme sdružovat mladé rodiny, umožnit setkání s odborníky v této oblasti, spolupracovat s mateřskými školkami, vytvářet vzory a dávat naději.


Proč vznikl tento nápad?

 Mgr. Jaroslava Vondráková, autorka: "Vychází z mé osobní cesty v hledání harmonie, zdraví a šťastného života. Jsem původně pedagog, není mi lhostejný zdravotní stav dnešních dětí. První impulz v hledání podpůrných zdrojů pro zdraví člověka vzešel ze zdravotních problémů mého staršího syna. Tehdy jsem se snažila měnit stravu, jít zdravější cestou. Druhým velkým impulzem byla těžká rakovina mojí maminky, kdy jsem zintenzivnila své radary pro samopomoc. Pomoc lékařů byla zásadní, ale bez vlastního přínosu si nedovedu uzdravování představit. A třetím impulzem pak bylo moje fatální zhroucení a kolaps mozku. Jedním z nejdůležitějším faktorů v mé regeneraci byly úžasné zelené potraviny, které považuji za dar. Lékaři a léky mi tehdy zachránili život, ale kvalitu života mi postupně vracely zelený nápoj z mladého obilí a řasa chlorella.

Když jsem se vrátila zpět do aktivního pracovního života, měla jsem jedinou touhu, umožnit, aby se k tomuto daru dostalo co nejvíc lidí. Postupně zrál i projekt, jak přiblížit živý zelený nápoj dětem. Začala jsem komunikovat se učitelkami v mateřských školkách a ředitelkami. Napsala jsem pohádku o Ječmínkovi a bavily jsme se o procesu zpřístupnění tohoto nápoje dětem. Uvědomila jsem si, že Ječmínek skřítek otvírá srdce a čistý zelený nápoj tělo. Nápoj obsahuje stovky různých substancí, které navzájem spolupracují, zvyšují svou účinnost a využitelnost.

Vytvořila se skupina lidí, kteří se nadšeně přidávali. Začali jsme oslovovat školky a většina z nich nám umožnila setkání s rodiči, kde jsme se bavili o celé koncepci projektu a vlivu zeleného nektaru na dětské zdraví. Postupně se začínají rodiče přidávat a já cítím, že můj sen se zrealizuje."

Pro koho je projekt určen?

Může se zapojit každý rodič, mladá rodina, pokud má zájem. Není podmínkou, aby Vaše dítě chodilo do školky. Nejsou žádné vstupní poplatky, rodiče si hradí pouze mladý ječmen. Tolerujeme naprosto svobodnou vůli rodičů. Našim úkolem je jen umožnit, aby se dostaly informace mezi zájemce. Poradenství k užívání nápoje je zdarma, poradce učí, jak nápoj dětem přiblížit, jak děti motivovat a jaké dávkování by bylo vhodné.

Uvědomujeme si, že dnešní děti nemají kladné silné vzory. Budeme rádi, když to bude právě Ječmínek, ale i maminka a tatínek, eventuelně ředitelky či učitelky mateřských školek, nebo lékařka, kteří půjdou příkladem. 

Celý projekt by měl pomoct rodině, školce, ale i společnosti.

Vytvářejme vzory, pěstujme dobré vlastnosti, dobré zvyky, staňme se příkladem!

Žijeme na krásné planetě, pokud chceme, aby se zlepšoval život na této planetě, je potřeba pro to něco dělat. Nejlépe, když začneme od sebe.

Lidé jsou nemocní, jaký příběh napíše každý z nás? Každé hnutí za lepší svět je potřebné. Chtěli bychom, aby i to naše malé po-hnutí přineslo něco dobrého pro naši planetu. Třeba dokážeme zlepšit zdravotní budoucnost některých současných dětí, třeba něco malinko pohneme k lepšímu. Děkuji všem, kteří se přidávají k myšlence, že bude vyrůstat nová česká generace zdravější a silnější. Věříme, že i myšlení nás Čechů se stane zdravé a silné.

"Když se dva prvky setkají takovým způsobem,
že velikost toho,
čeho mohou dosáhnout společně,
mnohonásobně přesahuje součet toho,
čeho by dosáhly každý zvlášť,
vzniká synergie." ...

Richard Bach, Iluze